Förslag för nya avgifter

Under det extra årsmötet ska det bestämmas om nya avgifter.
Styrelsens förslag till nya avgifter:
Ungdomar, kadetter, juniorer och heltidsstuderande 1.800 kr
Seniorer 2.350 kr

Posted in Okategoriserade.