Kallelse till extra årsmöte

STYRELSEN BJUDER IN TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Måndag 16/12 kl 18.00.

Efter mötet vidtar julavslutning, med enklare förtäring.

Med anledning av föreningens ekonomiska situation har styrelsen beslutat att föreslå en höjning av medlemsavgifterna enligt nedan:

Vuxen: 2800:-

Ungdom: 2200:-

Skåpsavgift: 200:-

Ingen familjerabatt

Föreningens stadgar kräver att medlemsavgifterna fastställs av årsmöte eller extra årsmöte, samt att kallelse till detta anslås senast tre veckor i förväg.

Agenda:

  • Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare och justeringsman
  • Mötets utlysande
  • Fastställande av dagordning
  • Redogörelse för föreningens ekonomi
  • Beslut om höjd medlemsavgift
  • Mötet avslutas

Ev kompletterande handlingar läggs upp på hemsidan senast må 9/12.

Mvh

Styrelsen, genom Erik Torvén

Posted in Okategoriserade.