Protokoll extra årsmöte

Den extra årsstämman 16/12 avlöpte väl och avslutades under trevliga former med både mat och underhållning. På agendan stod föreningens ekonomi och storleken på medlemsavgifterna, se bifogat protokoll. 2019_9_extra årstämma

Posted in Okategoriserade.