Upprop! För medlems- och föräldraengagemang

UPPROP!
– För medlems- och föräldraengagemang

En förenings styrka är lika med summan av medlemmarnas engagemang. Under 2019 kom vår ekonomi i gungning genom hög hyra, för få medlemmar och ett oväntat tapp av sponsorpengar. Detta medförde ett underskott 2019 på över 100 000:-, som tagit formen av en hyresskuld till Rikshem. Genom en överenskommelse med Rikshem och ett avtal med en ny andrahandshyresgäst (Samverkansprojektet Hagalund), har förutsättningar skapats för att fortsätta verksamheten. Det förutsätter dock att vi kan utveckla klubben och öka intäkterna till föreningen. För att lyckas med detta krävs en gemensam insats av alla medlemmar och föräldrar. Även små insatser har ett stort värde!

Vi behöver:

– Rekrytera: Både stödmedlemmar och aktiva fäktare.
Mål: Minst 10 nya aktiva fäktare per termin. varav minst hälften ungdomar. 100 st nya stödmedlemmar under 2020 (=30 000:-)
Alla kan: Sprida info om prova-pådagar, sätta upp lappar, värva stödmedlemmar och ta med en kompis.

– Stärka verksamheten: Organisera och hjälpa till med träning, tävling, träningsläger, föräldramöten, internkurser i vapenmek och tävling, ordna provapåfäktning, ordna fester mm. Utbilda sig till domare och döma för klubbens räkning.
Mål: Skapa engagemang bland medlemmar och föräldrar. Erbjuda en bättre och bredare verksamhet, för både barn, nybörjare, motionärer och de som vill satsa. Stärkt ekonomi genom fler medlemmar och fler erbjudanden som vi kan ta betalt för.
Alla kan: Engagera sig och hjälpa till i klubbens aktiviteter.

– Hyra ut lokalen: Vi behöver både långsiktiga kontrakt för fäktverksamhet, annan idrottsverksamhet, föreningsverksamhet och uthyrning per timme för tillfälliga events, festlokal, innebandy, filmkvällar.
Mål: +50 000:- i fast uthyrning, +25 000:- i uthyrning per timme.
Alla kan: Hålla utkik efter lämpliga hyresgäster och sprida informationen.

– Söka bidrag: Det finns pengar att söka, men vi måste hålla koll på vilka som finns och vad vi kan söka för. Vi behöver bereda ansökningar och optimera bidragsbeloppet. Vi behöver söka för speciella event och ändamål, som tex rekryteringshelg för ungdomar, ordna träning för ungdomar i Hagalund, (utsatt område), träning för nyanlända, satsning på ungdomsidrott mm mm. Mål: 50-100 000:- i ökade bidragsintäkter.
Alla kan: Komma med idéer om bidrag man kan söka och hjälpa till att genomföra dem.

– Fler sponsorer: Hitta sponsorer i vårt nätverk och bland lokala företag. Formulera ett sponsorerbjudande. Förmedla fler Rebel-el abonnemang, vi får 200:-/abonnemang och vi kan få förlängt kontrakt med dem om vi lyckas teckna många abonnemang.
Mål: Förnyat kontrakt med Rebel el och ytterligare 50 000:- i sponsorintäkter.
Alla kan: Teckna avtal med Rebel el, och förmå släkt och vänner att göra detsamma, samt söka efter lämpliga nya sponsorer.

– En engagerad styrelse: Vi behöver fler och nya krafter i styrelsen, gärna föräldrar för att få ett bredare perspektiv. Vi behöver en ny kassör.
Alla kan: vara med i styrelsen! Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Ta kontakt med valberedningen:
Niklas Agerberg – niklas.agerberg@gmail.com

Är du intresserad av att hjälpa till eller har idéer? Ta kontakt med någon av oss i styrelsen:
Erik Torvén, ordf – erik.torven@stockholmfencing.se
Annica de Groote – annica@stockholmfencing.se
Fredrik Sjödahl – fs222@hotmail.com
Sten Wessman – sten.wessman@swerim.se
Celina Zander – zander.celina@gmail.com
Martin Danielsson – martin@danielson.nu
Andreas Beccau – andreas.beccau@gmail.com
Ulla-Britt Kronberg – ullabrittkronberg@gmail.com
Salek Altauz – salek@stockholmfencing.se

/Styrelsen

Posted in Okategoriserade.