Extra årsmöte 2020

Eftersom årsbokslutet inte var färdigt vid ordinarie årsmöte, beslutades att ett extra årsmöte skulle hållas. Detta kommer att äga rum 5/5 kl 19.00 på fäktsalen och hantera verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, samt styrelsens ansvarsfrihet. Se bifogad kallelse. Underlag till mötet läggs upp senast 28/4. Man kan även närvara på mötet via videolänk (skype eller lifesize, som ingår i chrome):

Gå med mötet på: https://call.lifesizecloud.com/2077067
Gå med i mötet genom att använda Skype: https://skype.lifesizecloud.com/2077067

Handlingar: Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning