Fäktning under Covid-19

VÄLKOMMEN TILL FÄKTSALEN!

Trots det rådande coronaläget finns det fortfarande möjlighet att träna fäktning hos oss på SAF. Barn- och ungdomsgrupperna på måndagar, tisdagar och torsdagar kl 17 pågår med nedanstående restriktioner. Vuxenträning är tills vidare begränsad till två frifäktningspass på tisdagar och torsdagar kl 18, samt  teknikpass för motionärer måndagar 18.30.

För att förebygga smittspridning har en rad åtgärder vidtagits:

– Obligatorisk handtvätt vid ankomst till fäktsalen.

– Lånemaskerna är tvättade/desinficerade och varje mask används exklusivt av en fäktare (dedikerade masker är försedda med namnlappar och förvaras i separat utrymme).

– Lånevästar och handskar desinficeras mellan användningar.

– Handslag efter match är förbjudet och ersatt med vapenhälsning.

Utöver detta uppmanas alla att hålla distans till varandra och att undvika kroppskontakt.
Alla som känner sig det minsta sjuka ska naturligtvis avstå ifrån att besöka fäktlokalen (gäller både fäktare och föräldrar).

En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla öppet är att alla respekterar ordningsreglerna och visar hänsyn till varandra.

Välkommen att höra av dig till info@stockholmfencing.se om du har några funderingar.

Hoppas vi ses!

Extra årsmöte 2020

Eftersom årsbokslutet inte var färdigt vid ordinarie årsmöte, beslutades att ett extra årsmöte skulle hållas. Detta kommer att äga rum 5/5 kl 19.00 på fäktsalen och hantera verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse, samt styrelsens ansvarsfrihet. Se bifogad kallelse. Underlag till mötet läggs upp senast 28/4. Man kan även närvara på mötet via videolänk (skype eller lifesize, som ingår i chrome):

Gå med mötet på: https://call.lifesizecloud.com/2077067
Gå med i mötet genom att använda Skype: https://skype.lifesizecloud.com/2077067

Handlingar: Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning

Årsmöte 2020

24/3 2020 kl 19.00 är det dags för föreningens årsmöte, se även bifogade dokument: Kallelse  Verksamhetsberättelse 2019 Budget 2020 Handlingsplan 2020 Handlingsplan 2019 Förslag till familjerabatt preliminär resultat-och balansräkning 2019 Protokoll och Valberedningens förslag

Tilltugg serveras. Välkomna!

Agenda:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsman, tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Beslut om medlemsavgifter och att återinföra familjerabatten
 • Budget och handlingsplan 2020
 • Val av ny styrelse, valberedningens förslag
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och beslutsunderlag kommer att anslås i fäktsalen och på hemsidan senast 2020-03-16

Till minne av Robert Rehbinder

Robert Rehbinder, 1947-2019

Robert Rehbinder, Stockholm, har avlidit i en ålder av 72 år. Närmast anhöriga är hustrun Anne och sonen Adam med sambo Sara.

Vid millennieskiftet stod Stockholms Allmänna Fäktförening, SAF, inför stora utmaningar: en stark tillströmning av ungdomar och ambitiös satsning på tävlingsverksamheten krävde ökade tränarresurser, upprustning av fäktsalarna och stabila finanser. Styrelsen var inne i en generationsväxling och behövde förstärkas med krafter utifrån. Vi frågade Robert om han kunde överväga att engagera sig i klubben. Han var uppfödd med fäktning. Pappa Berndt Otto deltog i tre OS, bland annat i Rom 1960 tillsammans med den då lovande junioren Orwar Lindwall som senare själv blev legendarisk fäktmästare på SAF. Även om Robert sedan länge lagt värjan på hyllan tvekade han inte. SAF kunde inte ha fått en bättre kassör. Med stor entusiasm tog han sig an uppdraget att hålla ordning på finanserna, jaga sponsorer, hjälpa till att organisera tävlingen SAF-pokalen och representera föreningen vid förbundsmöten och diskussioner med hyresvärden. Han var kunnig, ihärdig, talade alltid i klartext och var samtidigt mycket godhjärtad och skapade därigenom förtroende även i knepiga diskussioner. Han bidrog därmed till en period med många SM i lag och individuellt och att SAF-pokalen fick status som FIE Satellite – idag Sveriges största internationella tävling för damer och herrar. I samband med klubbens 80-årsjubileum 2001 skänkte Robert ett silverfat som vandringspris för damerna. Robert var i sitt esse när han årligen delade ut det Rehbinderska priset.

Robert Rehbinder var ordförande i Svenska Fäktförbundets belöningsnämnd till augusti 2019. I det uppdraget var han angelägen om att nämndens beslut skulle bidra till att visas uppskattning till de ideella ledarna i landets fäktföreningar. Efter hans avgång, i samband med Belöningsnämndens årliga möte, tilldelades Robert Svenska Fäktförbundets Kungl. förtjänstmedalj i guld, förbundets högsta utmärkelse. Utmärkelsen skulle ha delats ut vid årsmötet den 8 mars 2020.

Vi är många SAF:are och vänner inom fäktningen som minns Robert med stor tacksamhet och värme.

För SAF och SvFF

Bengt B:son Sjögren

Pierre Thullberg

Erik Torvén

Upprop! För medlems- och föräldraengagemang

UPPROP!
– För medlems- och föräldraengagemang

En förenings styrka är lika med summan av medlemmarnas engagemang. Under 2019 kom vår ekonomi i gungning genom hög hyra, för få medlemmar och ett oväntat tapp av sponsorpengar. Detta medförde ett underskott 2019 på över 100 000:-, som tagit formen av en hyresskuld till Rikshem. Genom en överenskommelse med Rikshem och ett avtal med en ny andrahandshyresgäst (Samverkansprojektet Hagalund), har förutsättningar skapats för att fortsätta verksamheten. Det förutsätter dock att vi kan utveckla klubben och öka intäkterna till föreningen. För att lyckas med detta krävs en gemensam insats av alla medlemmar och föräldrar. Även små insatser har ett stort värde!

Vi behöver:

– Rekrytera: Både stödmedlemmar och aktiva fäktare.
Mål: Minst 10 nya aktiva fäktare per termin. varav minst hälften ungdomar. 100 st nya stödmedlemmar under 2020 (=30 000:-)
Alla kan: Sprida info om prova-pådagar, sätta upp lappar, värva stödmedlemmar och ta med en kompis.

– Stärka verksamheten: Organisera och hjälpa till med träning, tävling, träningsläger, föräldramöten, internkurser i vapenmek och tävling, ordna provapåfäktning, ordna fester mm. Utbilda sig till domare och döma för klubbens räkning.
Mål: Skapa engagemang bland medlemmar och föräldrar. Erbjuda en bättre och bredare verksamhet, för både barn, nybörjare, motionärer och de som vill satsa. Stärkt ekonomi genom fler medlemmar och fler erbjudanden som vi kan ta betalt för.
Alla kan: Engagera sig och hjälpa till i klubbens aktiviteter.

– Hyra ut lokalen: Vi behöver både långsiktiga kontrakt för fäktverksamhet, annan idrottsverksamhet, föreningsverksamhet och uthyrning per timme för tillfälliga events, festlokal, innebandy, filmkvällar.
Mål: +50 000:- i fast uthyrning, +25 000:- i uthyrning per timme.
Alla kan: Hålla utkik efter lämpliga hyresgäster och sprida informationen.

– Söka bidrag: Det finns pengar att söka, men vi måste hålla koll på vilka som finns och vad vi kan söka för. Vi behöver bereda ansökningar och optimera bidragsbeloppet. Vi behöver söka för speciella event och ändamål, som tex rekryteringshelg för ungdomar, ordna träning för ungdomar i Hagalund, (utsatt område), träning för nyanlända, satsning på ungdomsidrott mm mm. Mål: 50-100 000:- i ökade bidragsintäkter.
Alla kan: Komma med idéer om bidrag man kan söka och hjälpa till att genomföra dem.

– Fler sponsorer: Hitta sponsorer i vårt nätverk och bland lokala företag. Formulera ett sponsorerbjudande. Förmedla fler Rebel-el abonnemang, vi får 200:-/abonnemang och vi kan få förlängt kontrakt med dem om vi lyckas teckna många abonnemang.
Mål: Förnyat kontrakt med Rebel el och ytterligare 50 000:- i sponsorintäkter.
Alla kan: Teckna avtal med Rebel el, och förmå släkt och vänner att göra detsamma, samt söka efter lämpliga nya sponsorer.

– En engagerad styrelse: Vi behöver fler och nya krafter i styrelsen, gärna föräldrar för att få ett bredare perspektiv. Vi behöver en ny kassör.
Alla kan: vara med i styrelsen! Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Ta kontakt med valberedningen:
Niklas Agerberg – niklas.agerberg@gmail.com

Är du intresserad av att hjälpa till eller har idéer? Ta kontakt med någon av oss i styrelsen:
Erik Torvén, ordf – erik.torven@stockholmfencing.se
Annica de Groote – annica@stockholmfencing.se
Fredrik Sjödahl – fs222@hotmail.com
Sten Wessman – sten.wessman@swerim.se
Celina Zander – zander.celina@gmail.com
Martin Danielsson – martin@danielson.nu
Andreas Beccau – andreas.beccau@gmail.com
Ulla-Britt Kronberg – ullabrittkronberg@gmail.com
Salek Altauz – salek@stockholmfencing.se

/Styrelsen

Kallelse till extra årsmöte

STYRELSEN BJUDER IN TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Måndag 16/12 kl 18.00.

Efter mötet vidtar julavslutning, med enklare förtäring.

Med anledning av föreningens ekonomiska situation har styrelsen beslutat att föreslå en höjning av medlemsavgifterna enligt nedan:

Vuxen: 2800:-

Ungdom: 2200:-

Skåpsavgift: 200:-

Ingen familjerabatt

Föreningens stadgar kräver att medlemsavgifterna fastställs av årsmöte eller extra årsmöte, samt att kallelse till detta anslås senast tre veckor i förväg.

Agenda:

 • Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare och justeringsman
 • Mötets utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Redogörelse för föreningens ekonomi
 • Beslut om höjd medlemsavgift
 • Mötet avslutas

Ev kompletterande handlingar läggs upp på hemsidan senast må 9/12.

Mvh

Styrelsen, genom Erik Torvén