matsi

Årsmöte 2021 (videomöte)

Datum: 2021-03-31 kl. 19:30–21:00

Agenda:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av justeringsman, tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Mötets utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Klubbens utveckling framåt, diskussionspunkt
 • Val av ny styrelse, valberedningens förslag
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och beslutsunderlag kommer att anslås på hemsidan senast 2021-03-24

Foto: Carro Hedin

Årsmöte 2021 (videomöte) Läs mer »

Nytt bokningssystem

Med anledning av covid-19 ska vi tills vidare inte vara fler än åtta som vistas samtidigt i fäktlokalen (gäller alla grupper utom fäktskolan). För att hålla koll på detta har SAF infört ett bokningssystem där man skriver upp sig på pass då man vill träna. Hittills har bokningssystemet bestått av en lapp uppsatt i lokalen, men för att underlätta har vi nu övergått till en digital lösning. För att boka in dig på ett träningspass, gå till följande webbadress: tinyurl.com/safbokning

Länken leder till ett Google-dokument där du skriver in ditt namn på de pass då du vill träna. Dokumentet uppdateras successivt med nya veckor.

OBS! Om du får förhinder, ta bort din bokning igen så fort som möjligt.

Om du har frågor, eller om det uppstår problem i samband med bokningen, är du välkommen att kontakta Niklas (niklas.agerberg@gmail.com) eller Martin (martin@danielson.nu).

Väl mött på pisten!

Styrelsen

Nytt bokningssystem Läs mer »

Välkommen till ett nytt spännande fäktår 2020-2021!

Hej SAF:are!

Det har varit en speciell vår i år. Vi har dock kunnat bedriva fortsatt träning och undervisning med iaktagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och räknar med att kunna fortsätta bedriva säker träning under hösten. Förhoppningsvis lättar restriktionerna något, så att även tävlingsverksamheten kommer igång. Vi planerar tex för att vi skall kunna genomföra vår egen paradtävling SAF-pokalen i september, trots att formerna för den ännu inte är helt klarlagda.

Klubbens ekonomi är fortsatt ansträngd, men nu har vi en ekonomisk plan för att komma i balans inom tre år. Grundbulten i planen är att vi kan fortsätta öka medlemsantalet – vi behöver ytterligare 10 medlemmar varje termin för att klara planens mål. Vår bästa rekryteringskanal är ni medlemmar. Se till att sprida informationen om klubben och sporten i era nätverk, och fånga upp intresserade ni stöter på. Alla är välkomna att fäkta på SAF! Som förälder eller vän till föreningen kan man även  bli stödmedlem genom att betala in 300:-/år till SAFs konto. 

Stödmedlemmar ger ett litet men viktigt ekonomiskt bidrag, och utvidgar vårt nätverk. Vi blir också tacksamma om ni kan betala in terminsavgiften redan under augusti månad, det underlättar för oss att klara likviditeten över halvårsskiftet.
Ett annat sätt att stödja SAF är att teckna ett elabonnemang med vår sponsor REBEL EL,En del föreningar säljer korv, andra tulpaner, men vi säljer elabonnemang. Många SAF-are har redan tecknat abonnemang och är nöjda med det. Teckna avtal för villan, sommarstugan, fjällstugan och husbåten och uppmana släkten att göra detsamma! 

Glöm inte heller köpa SAFs snygga klubbjacka av 2019 års modell.

Foto: Carro Hedin

Välkommen till ett nytt spännande fäktår 2020-2021! Läs mer »

Fäktning under Covid-19

VÄLKOMMEN TILL FÄKTSALEN!

Trots det rådande coronaläget finns det fortfarande möjlighet att träna fäktning hos oss på SAF. Barn- och ungdomsgrupperna på måndagar, tisdagar och torsdagar kl 17 pågår med nedanstående restriktioner. Vuxenträning är tills vidare begränsad till två frifäktningspass på tisdagar och torsdagar kl 18, samt  teknikpass för motionärer måndagar 18.30.

För att förebygga smittspridning har en rad åtgärder vidtagits:

 • Obligatorisk handtvätt vid ankomst till fäktsalen.
 • Lånemaskerna är tvättade/desinficerade och varje mask används exklusivt av en fäktare (dedikerade masker är försedda med namnlappar och förvaras i separat utrymme).
 • Lånevästar och handskar desinficeras mellan användningar.
 • Handslag efter match är förbjudet och ersatt med vapenhälsning.

Utöver detta uppmanas alla att hålla distans till varandra och att undvika kroppskontakt.
Alla som känner sig det minsta sjuka ska naturligtvis avstå ifrån att besöka fäktlokalen (gäller både fäktare och föräldrar).

En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla öppet är att alla respekterar ordningsreglerna och visar hänsyn till varandra.

Välkommen att höra av dig till info@stockholmfencing.se om du har några funderingar.

Hoppas vi ses!

Foto: Carro Hedin

Fäktning under Covid-19 Läs mer »

Till minne av Robert Rehbinder

Robert Rehbinder, 1947-2019

Robert Rehbinder, Stockholm, har avlidit i en ålder av 72 år. Närmast anhöriga är hustrun Anne och sonen Adam med sambo Sara.

Vid millennieskiftet stod Stockholms Allmänna Fäktförening, SAF, inför stora utmaningar: en stark tillströmning av ungdomar och ambitiös satsning på tävlingsverksamheten krävde ökade tränarresurser, upprustning av fäktsalarna och stabila finanser. Styrelsen var inne i en generationsväxling och behövde förstärkas med krafter utifrån. Vi frågade Robert om han kunde överväga att engagera sig i klubben. Han var uppfödd med fäktning. Pappa Berndt Otto deltog i tre OS, bland annat i Rom 1960 tillsammans med den då lovande junioren Orwar Lindwall som senare själv blev legendarisk fäktmästare på SAF. Även om Robert sedan länge lagt värjan på hyllan tvekade han inte. SAF kunde inte ha fått en bättre kassör. Med stor entusiasm tog han sig an uppdraget att hålla ordning på finanserna, jaga sponsorer, hjälpa till att organisera tävlingen SAF-pokalen och representera föreningen vid förbundsmöten och diskussioner med hyresvärden. Han var kunnig, ihärdig, talade alltid i klartext och var samtidigt mycket godhjärtad och skapade därigenom förtroende även i knepiga diskussioner. Han bidrog därmed till en period med många SM i lag och individuellt och att SAF-pokalen fick status som FIE Satellite – idag Sveriges största internationella tävling för damer och herrar. I samband med klubbens 80-årsjubileum 2001 skänkte Robert ett silverfat som vandringspris för damerna. Robert var i sitt esse när han årligen delade ut det Rehbinderska priset.

Robert Rehbinder var ordförande i Svenska Fäktförbundets belöningsnämnd till augusti 2019. I det uppdraget var han angelägen om att nämndens beslut skulle bidra till att visas uppskattning till de ideella ledarna i landets fäktföreningar. Efter hans avgång, i samband med Belöningsnämndens årliga möte, tilldelades Robert Svenska Fäktförbundets Kungl. förtjänstmedalj i guld, förbundets högsta utmärkelse. Utmärkelsen skulle ha delats ut vid årsmötet den 8 mars 2020.

Vi är många SAF:are och vänner inom fäktningen som minns Robert med stor tacksamhet och värme.

För SAF och SvFF

Bengt B:son Sjögren
Pierre Thullberg
Erik Torvén

Till minne av Robert Rehbinder Läs mer »