Kallelse Årsmöte 2019

Styrelsen för SAF Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas onsdagen den 20 mars 2019 kl. 18.00 på fäktsalen, Hagalundsgatan 19, Solna.

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Mötet inleds med utdelning av förtjänsttecken.

Ärenden:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val justeringsman och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019
 11. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.
 12. Val av ordförande för en tid av ett år;

  halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andra halvan för en tid av två år;

  2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;
  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

  utses till ordförande.

 13. Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna är oförändrade. Alla medlemmar är varmt välkomna!
Stockholm den 26 februari 2019
SAF FÄKTFÖRENING

Styrelsen

Fäktning nybörjarkurser VT 2019 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2019. Vi håller till i Solna, Hagalundsgatan 19.
Vårterminen börjar vecka 2 och fäktskolan(nybörjarkurser) vecka 3.
Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.
Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.
För mer information, maila till info@stockholmfencing.se eller besök oss på vår Facebook sida: https://www.facebook.com/groups/stockholmfencing/

Fäktning nybörjarkurser HT 2018 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till höstterminen 2018. Vi håller till i Solna, Hagalundsgatan 19.

Höstterminen börjar vecka 34 och fäktskolan(nybörjarkurser) vecka 35.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se eller besök oss på vår Facebook sida: https://www.facebook.com/groups/stockholmfencing/

Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i SAF Fäktförening kallas härmed till extra årsmöte att hållas måndagen den 28 maj kl. 18.00 i föreningens lokaler i Hagalund, Solna

Ärenden.

Val av ordförande och sekreterare vid mötet

Val och justeringsmän och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Fastställande av skåpavgifter för 2018

Övriga frågor

Årsmötet avslutas

I samband med flytten till Solna gjordes en inventering av skåpen. Styrelsen och dess skåpansvarige Sten Wessman har kunnat konstatera att skåpen är för få och dessutom de flesta ganska nergångna och dessutom fula (militärskåp från andra världskriget). Styrelsen fick då ett erbjudande att förvärva ett större antal skåp och styrelsen har sedan förvärvat skåp så att alla medlemmar kan få tillgång till ett skåp. En del av de gröna moderna skåpen avses behållas.

Frågan är hur skåpen skall betalas. Det finns olika alternativ.

Att hyra skåpet

Att köpa skåpet

Att köpa skåpet genom en deposition.

Avsikten är att årsmötet skall finna en lösning, som utgår från medlemmarnas önskan. Styrelsens förslag kommer att presenteras inom kort.

Välkomna!

Lokalflytt

Det är inte ofta det händer men nu börjar flytten till ny lokal att närma sig.

Vi kommer att flytta till en ny fantastisk lokal på Hagalundsgatan 19 i början på april, inget exakt datum för avflytt är ännu spikat.

Nu vill vi ha din hjälp!
Vi är såklart i behov av all hjälp som vi kan få så du som vill vara med och bidra till denna historiska händelse skickar ett mail till Niklas på niklas.agerberg@gmail.com med dina kontaktuppgifter.

Vi ser fram emot många som önskar kavla upp ärmarna för att lyfta SAF till en ny plats på kartan men om du har en lätt lastbil eller bra kontakter med en flyttfirma så tar vi givetvis emot denna information med stor tacksamhet.

Viktigt! Som en första insats inför flytten så önskar vi att ni som har skåp tömmer dom så fort som ni har möjlighet. Önskar se att alla är skåpen är tömda absolut senast den 29/3.

Kallelse Årsmöte 2018

Styrelsen för Stockholms Allmänna Fäktförening kallar härmed sina medlemmar till årsmöte att avhållas måndagen den 19 mars 2018 kl. 18.00 på fäktsalen i Kräftriket, Stockholm. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Den som önskar avge motioner till årsmötet ombeds göra detta senast fyra veckor före årsmötet.

Ärenden:

Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Val justeringsman och rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om mötets behöriga utlysande

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Revisorernas berättelse

Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Fastställande av medlemsavgifter

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2018

Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner.

Styrelsens förslag om ändring av föreningens namn till SAF Fäktförening. Ändringen föranleds av Solna kommuns bestämmelser om föreningars namn, som inte får associera till annan kommun än Solna.

Val av ordförande för en tid av ett år;
halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år och andr
a halvan för en tid av två år;
2 suppleanter med fastställd turordning för en tid av ett år;2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år; samt
3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Övriga frågor

Styrelsen föreslår att medlems- och terminsavgifterna höjs. Exakta belopp kommer att meddelas senare.

Fäktning nybörjarkurs VT 2018 på SAF nu öppna för anmälan

Välkommen till fäktningen! Nu är det dags att anmäla sig till vårterminen 2018. Vi håller till i Kräftriket (gamla Veterinärhögskolan) en busshållplats från Roslagstull.

Om du är nybörjare får du låna utrustning. Du har möjlighet att träna upp till sex gånger per vecka, varav en gång per vecka under ledning av vår huvudtränare, fäktmästare Salek Altauz.

Kostnaden? Åldersberoende men någon eller några hundralappar per månad. Din arbetsgivare kan ge friskvårdsbidrag till din fäktning.

För mer information, maila till info@stockholmfencing.se