Medlemsavgift och terminsavgift

Medlemsavgift 300 kr per år. Denna ingår i vårterminens träningsavgift men betalas separat av stödjande medlemmar. Skåp kan hyras för 200 kr per termin.

Träningsavgifter per termin

Ungdomar, kadetter och juniorer t.o.m. det är man fyller 19 år2 200:-
Studenter inskrivna vid postgymnasial utbildningsanstalt, högst 25 år2 200:-
Senior2 800:-

Vänligen betala till SAF:s plusgiro 451680-3!

Avgifter skall erlägga senast den 31 januari resp 31 augusti varje år.

För kvitto vänligen mejla vår kassör Niklas Agerberg.