Avgifter och schema

Avgifter

Medlemsavgift 300 kr per år. Denna ingår i vårterminens träningsavgift men betalas separat av stödjande medlemmar. Skåp kan hyras för 200 kr per termin.

Träningsavgifter per termin:

Ungdomar, kadetter och juniorer t.o.m. det år man fyller 19 år2 200:-
Studenter inskrivna vid postgymnasial utbildningsanstalt, högst 25 år2 200:-
Senior2 800:-

Vänligen betala till SAF:s plusgiro 451680-3!

Avgifter skall erlägga senast den 31 januari resp 31 augusti varje år.

För kvitto vänligen mejla Niklas Agerberg.

Schema

Måndagar:

17.00 Barn och ungdom

18.30 Benarbete

19.00 Assault för vuxna och ungdomar + träning för vuxna motionärer

Tisdagar:

17.00 Barn

18.30 Benarbete

19.00 Assault för vuxna och ungdomar

Onsdagar:

18.00 Benarbete

18.30 Assault för vuxna och ungdomar + träning för vuxna motionärer

Torsdagar:

17.00 Barn och ungdom

18.30 Benarbete

19.00 Assault för vuxna och ungdomar

Söndagar:

11.00 Söndagsfäktning (träningstävling för vuxna och ungdomar)