Passerade Evenemang

Årsmöte 2021 (videomöte)

Agenda: Mötets öppnandeVal av ordförandeVal av sekreterareVal av justeringsman, tillika rösträknareFastställande av röstlängdMötets utlysandeFastställande av dagordningVerksamhets- och förvaltningsberättelseRevisionsberättelseStyrelsens ansvarsfrihetKlubbens utveckling framåt, diskussionspunktVal av ny styrelse, valberedningens förslagVal av valberedningÖvriga frågorMötet …

Årsmöte 2021 (videomöte) Läs mer »

Gratis
annons rebel