Nytt bokningssystem

Med anledning av covid-19 ska vi tills vidare inte vara fler än åtta som vistas samtidigt i fäktlokalen (gäller alla grupper utom fäktskolan). För att hålla koll på detta har SAF infört ett bokningssystem där man skriver upp sig på pass då man vill träna. Hittills har bokningssystemet bestått av en lapp uppsatt i lokalen, men för att underlätta har vi nu övergått till en digital lösning. För att boka in dig på ett träningspass, gå till följande webbadress: tinyurl.com/safbokning

Länken leder till ett Google-dokument där du skriver in ditt namn på de pass då du vill träna. Dokumentet uppdateras successivt med nya veckor.

OBS! Om du får förhinder, ta bort din bokning igen så fort som möjligt.

Om du har frågor, eller om det uppstår problem i samband med bokningen, är du välkommen att kontakta Niklas (niklas.agerberg@gmail.com) eller Martin (martin@danielson.nu).

Väl mött på pisten!

Styrelsen