SAF Fäktförening

SAF Fäktförening bildades 1921 och är en av Sveriges största och ledande fäktföreningar, såväl sportsligt som organisatoriskt.

Vår verksamhet riktar sig till både gammal och ung. Vi har ett stort antal ungdomar i träning. Våra seniorfäktare tillhör Sverigeeliten liksom våra veteraner. Ungefär en fjärdedel av våra medlemmar är flickor under 17 år.

På den sportsliga sidan kan många framgångar noteras under åren. Våra medlemmar var vunnit:

  • 29 medaljer i OS och VM
  • 85 medaljer i Svenska Mästerskap
  • 12 medaljer i Nordiska Mästerskap

Vår fäktmästare/chefstränare Salek Altauz har arbetat i föreningen sedan 2010. Han har polskt ursprung men är utbildad i Tyskland.

Varje år i mars hålls årsmöte, årsredovisningen fastställs liksom verksamhetsplan och budget för kommande år. Dessutom fastställs årsavgifter och slutligen väljs styrelsen.

Ledning

Robert Rehbinder

Ordförande

Martin Danielson

Styrelseledamot

Fredrik Sjödahl

Styrelseledamot

Andreas Beccau

Kassör

Sten Wessman

Styrelseledamot

Pablo Rando

Styrelseledamot

Erik Torvén

Styrelseledamot

Ulla Britt Kronberg

Styrelseledamot

Lovisa Brorson

Webbansvarig

Salek Altauz

Fäktmästare