Priser

Nya års- och träningsavgifter fastställda vid extrra årsmötet den 10 augusti 2017, gäller avgifter gällande från och med höstterminen 2017.

Avgifter skall erlägga senast den 31 januari resp 31 augusti varje år.

V.g. betala till SAF:s plusgiro 451680-3!

För kvitto, vänligen maila kassören, Andreas Beccau andreas.beccau@gmail.com.

Medlemsavgift & Terminsavgift

Medlemsavgift 300 kr per år. Denna ingår i vårterminens träningsavgift men betalas separat av stödjande medlemmar. Skåp kan hyras för 200 kr per termin.

Familjerabatt erbjuds och fungerar på följande sett:

  • Om en vuxen familjemedlem betalar fullt pris betalar övriga halvt pris.
  • Har man två barn eller ungdomar som fäktar betalar det ena halvt pris.
Ungdomar, kadetter och juniorer t.o.m. det är man fyller 19 år
1.900:-
Studenter inskrivna vid postgymnasial utbildningsanstalt, högst 25 år
1.900:-
Senior


2.400:-