Priser

Nya års- och träningsavgifter fastställda vid extrra årsmötet den 10 augusti 2017, gäller avgifter gällande från och med höstterminen 2017.

Avgifter skall erlägga senast den 31 januari resp 31 augusti varje år.

V.g. betala till SAF:s plusgiro 451680-3!

För kvitto, vänligen maila kassören, Niklas Agerberg niklas.agerberg@gmail.com

Medlemsavgift & Terminsavgift

Medlemsavgift 300 kr per år. Denna ingår i vårterminens träningsavgift men betalas separat av stödjande medlemmar. Skåp kan hyras för 200 kr per termin.

Nya avgifter enligt beslut på extra årsstämma 16/12 2019. Ingen familjerabatt.

Ungdomar, kadetter och juniorer t.o.m. det är man fyller 19 år
2 200:-
Studenter inskrivna vid postgymnasial utbildningsanstalt, högst 25 år
2 200:-
Senior


2 800:-