Sponsring

SAF är en ideellt arbetande idrottsförening. SAF är således inte skattepliktig och ej heller momspliktig. Föreningen bedriver tre former av värjfäkning: ungdomsverksamhet, där klubben har ett av landets starkaste lag för flickor, motionsfäktning för seniorer samt elitfäktning, där SAF är landets ledande förening för veteraner. Fäktning omfattas av det statliga s.k. friskvårdsbidraget. Statens syfte med bidraget är att hålla nere sjukskrivningsfrekvensen och därmed kostnaderna för sjukpenning.

Friskvårdsbidraget innebär att en arbetsgivare äger rätt att subventionera sina anställdas motionskostnader, dock högst 5 000 tkr per år, utan att detta föranleder förmånsbeskattning hos den anställde eller att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter på beloppet.

Att vara sponsor till SAF innebär att man stödjer SAFs verksamhet ekonomiskt genom att utnyttja följande tjänster erbjudna av SAF.

  1. Subventionerat medlemskap för medlemmar i SAF.
  2. Möjlighet till s.k. events, där sponsorn bjuder in kunder och/eller anställda till fäktningslektion och tävling, till halva priset (cirka 200 kr per person, dock högst 16 personer per gång).
  3. Möjlighet att marknadsföra sig på SAFs internationella stortävling, den årliga SAF-pokalen, genom reklam och roll-ups.
  4. Tillgång till kontakter med SAFs medlemmar och kontakter för att säkerställa leveranskontrakt från sponsorn.
  5. Om så önskas skall sponsorn ha rätt att exponera sin logotype på föreningens medlemmars överdragskläder, vilka används vid externa tävlingar.