Till minne av Robert Rehbinder

Robert Rehbinder, 1947-2019

Robert Rehbinder, Stockholm, har avlidit i en ålder av 72 år. Närmast anhöriga är hustrun Anne och sonen Adam med sambo Sara.

Vid millennieskiftet stod Stockholms Allmänna Fäktförening, SAF, inför stora utmaningar: en stark tillströmning av ungdomar och ambitiös satsning på tävlingsverksamheten krävde ökade tränarresurser, upprustning av fäktsalarna och stabila finanser. Styrelsen var inne i en generationsväxling och behövde förstärkas med krafter utifrån. Vi frågade Robert om han kunde överväga att engagera sig i klubben. Han var uppfödd med fäktning. Pappa Berndt Otto deltog i tre OS, bland annat i Rom 1960 tillsammans med den då lovande junioren Orwar Lindwall som senare själv blev legendarisk fäktmästare på SAF. Även om Robert sedan länge lagt värjan på hyllan tvekade han inte. SAF kunde inte ha fått en bättre kassör. Med stor entusiasm tog han sig an uppdraget att hålla ordning på finanserna, jaga sponsorer, hjälpa till att organisera tävlingen SAF-pokalen och representera föreningen vid förbundsmöten och diskussioner med hyresvärden. Han var kunnig, ihärdig, talade alltid i klartext och var samtidigt mycket godhjärtad och skapade därigenom förtroende även i knepiga diskussioner. Han bidrog därmed till en period med många SM i lag och individuellt och att SAF-pokalen fick status som FIE Satellite – idag Sveriges största internationella tävling för damer och herrar. I samband med klubbens 80-årsjubileum 2001 skänkte Robert ett silverfat som vandringspris för damerna. Robert var i sitt esse när han årligen delade ut det Rehbinderska priset.

Robert Rehbinder var ordförande i Svenska Fäktförbundets belöningsnämnd till augusti 2019. I det uppdraget var han angelägen om att nämndens beslut skulle bidra till att visas uppskattning till de ideella ledarna i landets fäktföreningar. Efter hans avgång, i samband med Belöningsnämndens årliga möte, tilldelades Robert Svenska Fäktförbundets Kungl. förtjänstmedalj i guld, förbundets högsta utmärkelse. Utmärkelsen skulle ha delats ut vid årsmötet den 8 mars 2020.

Vi är många SAF:are och vänner inom fäktningen som minns Robert med stor tacksamhet och värme.

För SAF och SvFF

Bengt B:son Sjögren
Pierre Thullberg
Erik Torvén