Välkommen till ett nytt spännande fäktår 2020-2021!

Hej SAF:are!

Det har varit en speciell vår i år. Vi har dock kunnat bedriva fortsatt träning och undervisning med iaktagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och räknar med att kunna fortsätta bedriva säker träning under hösten. Förhoppningsvis lättar restriktionerna något, så att även tävlingsverksamheten kommer igång. Vi planerar tex för att vi skall kunna genomföra vår egen paradtävling SAF-pokalen i september, trots att formerna för den ännu inte är helt klarlagda.

Klubbens ekonomi är fortsatt ansträngd, men nu har vi en ekonomisk plan för att komma i balans inom tre år. Grundbulten i planen är att vi kan fortsätta öka medlemsantalet – vi behöver ytterligare 10 medlemmar varje termin för att klara planens mål. Vår bästa rekryteringskanal är ni medlemmar. Se till att sprida informationen om klubben och sporten i era nätverk, och fånga upp intresserade ni stöter på. Alla är välkomna att fäkta på SAF! Som förälder eller vän till föreningen kan man även  bli stödmedlem genom att betala in 300:-/år till SAFs konto. 

Stödmedlemmar ger ett litet men viktigt ekonomiskt bidrag, och utvidgar vårt nätverk. Vi blir också tacksamma om ni kan betala in terminsavgiften redan under augusti månad, det underlättar för oss att klara likviditeten över halvårsskiftet.
Ett annat sätt att stödja SAF är att teckna ett elabonnemang med vår sponsor REBEL EL,En del föreningar säljer korv, andra tulpaner, men vi säljer elabonnemang. Många SAF-are har redan tecknat abonnemang och är nöjda med det. Teckna avtal för villan, sommarstugan, fjällstugan och husbåten och uppmana släkten att göra detsamma! 

Glöm inte heller köpa SAFs snygga klubbjacka av 2019 års modell.

Foto: Carro Hedin